ЗНАМ И МОГА ПОВЕЧE

 

Уважаеми родители,

Първите дни в училище преминават сравнително спокойно и организационните задачи се решават по план. Благодарим Ви за изпълнението на всяка една наша препоръка – вече почти всички деца са с подвързани и старателно надписани тетрадки, учебници, помагала. За по-голямо удобство на децата ще бъде да им помогнете заедно да подготвят според програмата за деня необходимите учебни книги, тетрадки, пособия, както приехме: в червена папка – Български език и литература; в синя – Математика; в зелена /или жълта/ – Околен свят. Учебниците по Музика, Технологии и предприемачество, Изобразително изкуство ще бъдат събрани от учителите – специалисти. В училище остават и допълнителните помагала. В петък можете да прибирате по Ваша преценка и по препоръка на учител/възпитател раницата на детето си. Идеята е тя да се олекоти максимално. Вярваме, че ще успеем да постигнем това ЗАЕДНО!

 

Уважаеми ученици,

Във всеки раздел ви очаква по мъничко от онова знание, което жадните да научат повече, могат да упражнят и затвърдят. Аз вярвам, че можете да се справите с всяка от задачите!

Успех, ученолюбиви и умни дечица!

Г-жа Атанасова