Български език и литература

 
РАБОТЕН ЛИСТ 
 
Звук и буква Мм - упражнение
 
Звук и буква Ее - упражнение
 
Звук и буква Aa - упражнение
 
 
***
 
ВАЖНО!
 
За вторник, 08.10.2019 г.
в раниците да се подготви тетрадка № 2 - "Буквен етап"
 

За 07.10.2019 г.

Задачи за упражнение: 

*Учебно помагало "Искам да науча повече по БЕЛ", стр. 9/ упр.5 и 6 /самоподготовка/

*Да се напишат по пет реда с долно камшиче в тетрадката за домашна работа. 

*Упражняване в писане на изучени елементи /в упражнителна тетрадка/.

*Да се направи поправка на задачите от работния лист. /родител подписва и прилага в портфолио на ученика/

***

Всички деца да подготвят цветни моливи червен и син, както и картончетата за звуковите модели.

Желателно е да имат на разположение по 4 подострени молива НВ или 2НВ, с които да пишат в тетрадките. В несесерите проверете дали всички имат  линия. Ще чертаем схеми на изречения.