ЕКОЛОГИЯ 

 

ПРОГРАМА „УЧИМ ЗА ГОРАТА“ НА БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ „СИН ФЛАГ” ОБЯВЯВА:


НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ВИДЕОКЛИП 
 
„ХУБАВА СИ, МОЯ ГОРО”
 

 

В чест на Седмицата на гората 2019 Програма „Учим за гората” на Българско Движение „Син флаг” обявява национален конкурс за видео клип и кани всички деца и ученици да пеят, танцуват и творят за възхвала на българската гора. 

Каним всяко учебно заведение да създаде собствено музикално видео, озвучено с емблематичната българска песен „Хубава си, моя горо”. 

Как да участвате в конкурса?

1.Чуйте песента и я разучете /по възможност с всички ученици в учебното заведение/. 

2. Измислете сценарий на видеото, който ангажира максимален брой ученици. Това е ученически проект и направата на клипа трябва да бъде извършено с активното участие на учениците, доколкото е възможно. Най-малко 10 различни ученици трябва да се появяват във видеото.

3. Създайте музикален видеоклип по песента. Тази нициатива обединява занимания по различни учебни предмети, като същевременно интерпретира темата за гората и любовта към нея, която се опитваме чрез Програма „Учим за гората” да вдъхновим и стимулираме у бъдещите ни поколения:
- Открийте текста на песента, анализирайте го и го разучете в часовете по български език и литература. 
- Репетирайте песента в часовете по музика. 
- Направете костюми, декори и реквизит /напр. от отпадни материали/ в час по Технологии или Домашен бит. 
- Споделете за начинанието си в часовете по природни науки или биология, за да запознаете децата с ползите от гората. 
- Възползвайте се от отличните познания на учениците за средствата за заснемане, редактиране и монтаж на видео – камери, мобилни телефони, таблети и компютри.

4. Изпратете клипа до 10 март 2019год. на Националния координатор на Програма „Учим за гората” на емейл адрес skgbg2000@yahoo.com чрез WeTransfer, DOX, Google и др, тъй като файлът ще бъде обемен. Заедно с видеото моля да изпратите декларирано съгласие за участвалите в него, той да бъде гледан, използван и показван от Българско Движение „Син флаг”. Без него клипове няма да бъдат разглеждани.

5. Комисия, назначена от Българско Движение „Син флаг”, ще избере един национален победител и двама подгласници, които ще получат награди. 
Най-високо оценените клипове ще бъдат качени на сайта на Българско Движение „Син флаг” и ще бъдат показани на международни форуми на Фондацията за екологично образование, като при възможност ще бъдат предложени за излъчване в национални медии. 

6. Клиповете ще бъдат оценявани по следните критерии:
- Творчество при възхвала на българската гора
- Музикалност
- Ентусиазъм
- Сюжет
- Технически характеристики
- Позоваване на философията на Програма „Учим за гората” и препратки към нея
- Използване на средства за визуализация на Програма „Учим за гората” и Българско Движение „Син флаг”/лога и др. – за справка – сайта на Българско Движение „Син флаг” –www.blueflag.bg / 

10. Победителите ще бъдат обявени на 20 март 2019год. 

От името на Българско Движение „Син флаг” ви желаем успех и очакваме вашите интересни творчески предложения!
 

ПОДГОТОВКА ЗА КОНКУРСА:

 
КОЛЕДНА РАБОТИЛНИЧКА
"ПЪТЯТ НА ХЛЯБА"
 И КОЛЕДНИ ВЪЛШЕБСТВА ОТ ТЕСТО
 
 
***
 
Как празнуват Коледа шест държави - наши партньори по екопроектите - венец на коледния творчески устрем и идейност на децата от шест екипа! 
 
 
***
 
НАШАТА ЕКОКОЛЕДА В НБУ
КОЛЕДНА ЕКОУКРАСА ОТ ПРИРОДНИ МАТЕРИАЛИ
 
ПРЕДАЙ ХАРТИЯ - СПАСИ ДЪРВО
РАВНОСМЕТКА
 
ПРЕДАДЕНАТА ХАРТИЯ ОТ МЛАДИТЕ ЕКОЛОЗИ ОТ  "4. В КЛАС Е 235 КГ.
 
 
Ползи от рециклирането на хартия в икономически план 
 
Около 3000 различни продукта се произвеждат от хартия и картон, които са обработвани по най-различни начини, но основният принцип е един и същ – от дървесина, различни растителни влакна и вода. От екологична гледна точка, хартията е приемлив продукт, тъй като подлежи на разграждане в природата. Хартията обаче има и отрицателни страни. Най-важната такава страна е ефекта на обезлесяване, който води до изчезването на много и различни животински и растителни видове. След това са ерозията и разрушаването на почвата, спадане на нивото на подпочвените води, замърсяване на атмосферата с вещества, които се отделят при производството на хартията.
 
Хартията може да се рециклира до 8 пъти!
 
Ако рециклираме хартия, намалява се използването на дървесина и така запазваме изсичането на горите. Днес 90% от суровината за производство на хартия се прави от дървесина. Производството на хартия е отговорно за изсичането на 43% за всички изсечени дървета. Рециклирането на 1 тон хартия спестява около 1 тон дървесна суровина, а рециклирането на 1 тон копирна или факс хартия спестява малко повече от 2 тона. Дърветата, които се отглеждат специално за използването им за целулоза, представляват 16% от световното производство. Повечето фабрики за производство на хартия засаждат гори, за да си подсигурят непрекъснат добив. Изчислено е, че рециклирането на половината от използваната хартия по света би спасило изсичането на около 80 000 кв. км гори.
 
АРХИВ

4 ОКТОМВРИ

Лъкатничетата от III "в" клас творят 
в Световния ден за защита на животните 
своите компютърни истории.
 НЕВЕРОЯТНИ!
 

КОНКУРС 

 

„ЗАСТРАШЕНИ ВИДОВЕ В МОЯ РОДЕН КРАЙ“

1.ЦЕЛ: 
Конкурсът за ученическа презентация на тема „Застрашени видове в моя роден край” цели да провокира у учениците задълбочаване в проблема за опазване на биоразнообразието. 
Учениците следва да направят проучване за застрашените видове и да предложат мерки за опазването им. 
2.УСЛОВИЯ: 
Да бъде изготвена презентация на тема „Застрашени видове в моя роден край” във формат Power Point Presentation. 
В конкурса могат да участват деца и ученици до 19 годишна възраст.
Началният слайд да носи името на конкурса и имената на участниците, клас, група, възраст, учебно заведение, пълен адрес, телефон, е-мейл, ръководител. 
Творбите трябва да бъдат резултат от екипна работа на групи деца или ученици. 
Всяко училище или детска градина може да представи по една презентация. 
Презентациите трябва да бъдат изпратени само по електронен път на адрес skgbg2000@yahoo.com до 15 ноември 2015 година чрез електронна поща или системите за изпращане на по-големи файлове като DOX, WETRANSFER, FILEMAIL и др.. 
3 ЖУРИ: Журито ще бъде съставено от образователни експерти, еколози, представители на Българско Движение „Син флаг”. 
Презентациите ще бъдат разглеждани и оценяни в следните възрастови категории: 
Детски градини и начален курс – до 11 години. 
Основен и среден курс – от 12 до 19 години.

5. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:
Задълбоченост при изследване на темата.
Информативност.
Илюстративност.
Ефектно представяне на темата.

6. НАГРАДИ: 
Специална награда на Българско Движение „Син флаг” 
За всяка от възрастовите групи: 
Първа награда
Втора награда
Трета награда 
Отличените в конкурса ще получат грамота за участие.

За повече информация: petya_j@yahoo.com, skgbg2000@yahoo.com

 

 

Международен ден 

на Черно море 

31 октомври

Международният ден на Черно море 31 октомври. 

отбелязва  осемнайсетата годишнина от подписването на Стратегическия план за Черно море.

 •   Той е символ на надеждата за по-добро бъдеще за 16 милиона души от шест държави, населяващи крайбрежието му.
 •   Олицетворение на ангажимента на правителствата от региона за сериозни действия и реални резултати в усилията по възстановяването и опазването на морето.
 •   Празник на посветените и неуморни усилия на много хора, които отделят от своето време и енергия, за да помогнат в опазването на околната среда.

Снимка: © Красимир Делчев

Осемнайсет години след подписването на документа, въпреки някои признаци на подобрение, много хора и най-вече живеещите по крайбрежието смятат, че е време за промяна на перспективата в опазването и възстановяването на тази уникална природна система — нашето общо Черно море.

Брошура  (pdf450 kb)

Картичка  (pdf480 kb)

Помогнете на Черно море сега!

 1. *Всеки път, когато отида на плаж, ще вземам със себе си всички свои отпадъци и поне още един, който не е оставен от мене.

 2. *Ще се опитам да съхранявам водата като
  — поправя тоалетната си, ако тя тече непрекъснато
  — затварям крана на водата, докато си мия зъбите
  — стоя под душа с една минута по-малко
  — не мия чиниите под постоянно течаща вода

 3. *Няма да изливам мазнини, бои или химикали в канала или в тоалетната. Ще се информирам от специалистите по екология в общината как най-безопасно могат да се изхвърлят тези опасни обекти.

 4. *Ще засадя дървета, храсти и цветя в общите пространства около моята къща или блок. Ще се уговоря със съседите си за грижите и поддържането на растенията. Дърветата са най-сигурното средство за филтриране на отпадъци и води преди постъпването им във водните обекти.

 5. *Ще си нося пазарска чанта, когато отивам на покупки на пазара или в супермаркета, и няма да приемам ненужни найлонови торбички. Ще се опитам да купувам някои стоки насипно и ще купувам продукти с по-малко опаковки.

 6. *Ще се информирам как се обработват и къде попадат моите отпадъци и отпадъчни води. Ако управлението им не е задоволително, ще пиша на кмета и ще разкажа за писмото си поне на още двама души.

 7.