ВАКАНЦИИ

 
 

2018/2019 година


Ваканциите са най-хубавата част от училищните години. Няма ученик, който да не ги очаква с нетърпение.
През годината има регламентирани 5 ваканции:
• Есенна ваканция 
• Коледна ваканция
• Зимна ваканция (междусрочна)
• Пролетна ваканция
• Лятна ваканция

Кога са ваканциите през учебната година?

Есенна ваканция
1 ноември 2018 г. - 4 ноември 2018 г.
 
Коледна ваканция
22 декември 2018 г. - 2 януари 2019 г.
 
Междусрочна / зимна ваканция
5 февруари 2019 г.
 
Пролетна ваканция за 1 - 11 клас
30 март 2019 г. - 7 април 2019 г.
 
Пролетна ваканция за 12 клас
5 април 2019 г. - 7 април 2019 г.
 
Неучебни дни по повод Деня на славянската писменост и българската просвета и култура
24 май 2019 г. - 25 май 2019 г.
 

Кога са матурите в 12 клас

Неучебни дни:

Матура по БЕЛ в 12 клас
21 май 2019 г.
 
Втори ДЗИ за 12 клас
23 май 2019 г.
 

Други изпити:

Държавен изпит по теория за СПК в 7 клас
6 юни 2019 г.
 
НВО по БЕЛ в 7 клас
17 юни 2019 г.
 
НВО по математика в 7 клас
19 юни 2019 г.
 
НВО по чужд език в 7 клас - по желание, незадължителен
21 юни 2019 г.
 
Математика - 4 клас
10 май 2019 г.
 
Български език и литература - 4 клас
9 май 2019 г.
 
Човекът и природата - 4 клас
16 май 2019 г.
 
Човекът и обществото - 4 клас
14 май 2019 г.
 

Кога свършва учебната година?

1 - 4 клас - 31 май 2019 г.
5 - 6 клас - 14 юни 2019 г.
5 - 6 клас - паралелки в спортни училища - 28 юни 2019 г.
7 - 11 клас - 28 юни 2019 г.
12 клас - 15 май 2019 г.