ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 

 

Какво трябва да знаем по ЧП в IV клас

ТУК

 
***
 
За 05.03. (вторник)
 
 
МИСЛОВНИ КАРТИ - 
в затворената група
 
***
ПРОЕКТНА РАБОТА "СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА"
Презентиране - 08.02. / петък/
 
 
 
 
 
1. Мисловна карта "Замърсяване и опазване на водите"
2. Работа в УТ/ стр.8
 
 
За да се справите успешно на самостоятелната работа по Човекът и природата - входно ниво, 
прочетете задачите отново, 
изпълнете, всичко запомнете!
 
ПРЕГОВОР
 
 
 
ЖИВИТЕ ОРГАНИЗМИ И ТЯХНАТА СРЕДА
 
 
ЖИВОТЪТ НА РАСТЕНИЯТА
 
 
 
 
 
 
 
ПОДГОТВЯНЕ НА МИСЛОВНА КАРТА
 
"ВЪЗДУХ"
Споделям идея. Очаквам всички третокласници да я претворят 
творчески в мисловната карта, която сами да решат 
как ще представят следващата сряда. 
 
Успех, мили ученици!
 
Във виртуалната класна стая в LearningApps все още има ученици, които не са направили всички упражнения. Във връзка с предстояща самостоятелна работа, обобщаваща знания до момента, тези упражнения е желателно да се отработят. 
 
ИЗНЕНАДА 
 за учениците, които искат да бъдат успешни на самостоятелната работа:
 
ПОДГОТВЯНЕ НА МИСЛОВНА КАРТА
 
"ВОДА"
 
За 29.11.2017 г.
 
Скъпи третокласници,
Интерактивното упражнение ще подпомогне някои от вас в попълването на мисловната карта. Който се затруднява при начертаването и, може да я принтира и да я попълни. Този път сте изправени пред предизвикателството да мислите по-дълго над понятията, които трябва да откриете според тяхното определение, след което правилно да ги позиционирате. Затова пък - ще се забавлявате и докато играете, ще си припомняте това, което знаете. Някои могат да научат още нещо важно за водата.
Приятна и ползотворна работа!
 
 
 
ТЕЛА И ВЕЩЕСТВА
 
ИНТЕРАКТИВНО УПРАЖНЕНИЕ
СВОЙСТВА НА ТЕЛАТА
 
Учениците могат да работят 
във виртуалната класна стая 
с акаунтите, които имат. 
Виж приложението на цял екран.
 
 

Подходящи упражнения, 

които ще помогнат на децата да запомнят свойствата н телата:

 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
 
ИНТЕРАКТИВНО УПРАЖНЕНИЕ
СВОЙСТВА НА ТЕЛАТА
 
Учениците от III "б" и III "в" клас могат да работят 
във виртуалната класна стая 
с акаунтите, които имат. 
Виж приложението на цял екран.