ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

 
23.04./понеделник/ - краен срок за предаване на проектите
 
За сряда, 14.03.2018 г.
 
Двете интерактивните упражнения да бъдат изпълнени от учениците, след като влязат в папката на класа "Човекът и природата" /във виртуалната класна стая/.
 
ЖИВИТЕ ОРГАНИЗМИ И ТЯХНАТА СРЕДА
 
 
ЖИВОТЪТ НА РАСТЕНИЯТА
 
  1. През ваканцията би било добре да се попълнят всички пропуснати по една или друга причина задачи от учебната тетрадка по Човекът и природата до 13 тема „Лечебни растения (билки)“.
  2. Да се припомнят уроците, свързани с нежива природа. Теми от това учебно съдържание ще присъстват в самостоятелните работи за установяване на междинно ниво на знанията на учениците по предмета.
  3. Новите уроци да се преразказват точно (до 13 тема „Лечебни растения (билки)“ включително).
  4. Новите термини към всеки урок да се вписват в речника и да се знаят.
  5. Пропуснатите упражнения в LearningApps.org  да се изпълнят вярно от всички, без изключения!!!
 
ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 
 
 
ПОДГОТВЯНЕ НА МИСЛОВНА КАРТА
 
"ВЪЗДУХ"
Споделям идея. Очаквам всички третокласници да я претворят 
творчески в мисловната карта, която сами да решат 
как ще представят следващата сряда. 
 
Успех, мили ученици!
 
Във виртуалната класна стая в LearningApps все още има ученици, които не са направили всички упражнения. Във връзка с предстояща самостоятелна работа, обобщаваща знания до момента, тези упражнения е желателно да се отработят. 
 
ИЗНЕНАДА 
 за учениците, които искат да бъдат успешни на самостоятелната работа:
 
ПОДГОТВЯНЕ НА МИСЛОВНА КАРТА
 
"ВОДА"
 
За 29.11.2017 г.
 
Скъпи третокласници,
Интерактивното упражнение ще подпомогне някои от вас в попълването на мисловната карта. Който се затруднява при начертаването и, може да я принтира и да я попълни. Този път сте изправени пред предизвикателството да мислите по-дълго над понятията, които трябва да откриете според тяхното определение, след което правилно да ги позиционирате. Затова пък - ще се забавлявате и докато играете, ще си припомняте това, което знаете. Някои могат да научат още нещо важно за водата.
Приятна и ползотворна работа!
 
 
 
ТЕЛА И ВЕЩЕСТВА
 
ИНТЕРАКТИВНО УПРАЖНЕНИЕ
СВОЙСТВА НА ТЕЛАТА
 
Учениците могат да работят 
във виртуалната класна стая 
с акаунтите, които имат. 
Виж приложението на цял екран.
 
 

Подходящи упражнения, 

които ще помогнат на децата да запомнят свойствата н телата:

Учениците да решат задачите на другите два екипа.

***

 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
 
ИНТЕРАКТИВНО УПРАЖНЕНИЕ
СВОЙСТВА НА ТЕЛАТА
 
Учениците от III "б" и III "в" клас могат да работят 
във виртуалната класна стая 
с акаунтите, които имат. 
Виж приложението на цял екран.