ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО

България - християнска държава
 
 

Нашата родина, нашата столица

 
ТРАКИ, СЛАВЯНИ И БЪЛГАРИ
 
ТРАКИ
 
и 
 
 
Славяните и древните българи
<iframe src="https://learningapps.org/watch?v=px55wdsij17" style="border:0px;width:100%;height:500px" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe>