ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО

 
Работни листи 
върху географските области 
 
Информацията е поднесена кратко, оцветява се само съответната област, нанасят се главните градове.
 
 
***
Работни листи 
върху историческия материал
 
 
***
 
България - християнска държава
 
 

Нашата родина, нашата столица

 
ТРАКИ, СЛАВЯНИ И БЪЛГАРИ
 
ТРАКИ
 
и 
 
 
Славяните и древните българи