ВАЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ - на разположение в сайта на училището

03.10.2017 22:01

Уважаеми родители,

В училищния сайт са добавени менюта ДОКУМЕНТИ и ГРАФИЦИ.

В ДОКУМЕНТИ са качени утвърдените правила и дейности, както и молби, заявления и други. Разпечатват се, попълват се и се входират в канцеларията.

Ако не разполагате с принтер, в канцеларията ще ви предоставят необходимите бланки.

В ГРАФИЦИ са публикувани дневен режим и други графици.