ПРЕДСТОЯЩИ ЗАДАЧИ ДО КРАЯ НА СЕДМИЦАТА

18.09.2017 20:22

Мили родители,

Днес получих от повечето деца талони 5 и 6 от личния лекар. Поискайте от тях да ви дадат листа от днес, който вие трябва да попълните и да ми върнете до края на седмицата, заедно с талоните.

Бележниците на учениците да са със снимка! Имам обещанието на всички до утре да ги получа, за да ги дам за подпис и печат на Директора.

До 20.09. моля да ми предадете за класовия дневник актуализация на

- точен адрес;

- имена на родителите, месторабота, актуални телефони – лични/служебни

- информация за личен лекар: имена, месторабота, телефон

БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО!