Книга за гости

Благодарност към г-жа Атанасова

Дата: 02.03.2017 | Вложил: Гергана Михова

Благодаря за труда и усърдието да изготвите помощни материали за изработване на "Портфолио на ученика". Много ни помогнаха. Дени се забавлява да ги оцветява и подрежда в папката. Благодаря и за чудесния сайт, който е отлично организиран, достъпен и актуален!

Ре: Благодарност към г-жа Атанасова

Дата: 26.04.2017 | Вложил: Таня Атанасова

Благодаря Ви, уважаема госпожо Михова! Радвам се, че сайтът е достъпен и полезен за всички!

Да се вложи нов материал