Книга за гости

Благодарност към г-жа Атанасова

Дата: 02.03.2017 | Вложил: Гергана Михова

Благодаря за труда и усърдието да изготвите помощни материали за изработване на "Портфолио на ученика". Много ни помогнаха. Дени се забавлява да ги оцветява и подрежда в папката. Благодаря и за чудесния сайт, който е отлично организиран, достъпен и актуален!

Ре: Благодарност към г-жа Атанасова

Дата: 26.04.2017 | Вложил: Таня Атанасова

Благодаря Ви, уважаема госпожо Михова! Радвам се, че сайтът е достъпен и полезен за всички!

Благодарност към родителите

Дата: 27.09.2015 | Вложил: Taня Атанасова

На всички вас, уважаеми родители, които ми предоставихте снимки от първия учебен ден, сърдечно благодаря. Видеото подготвих специално за вашите деца, благодарение на вас.

Да се вложи нов материал